ἐγγεγενημένων

ἐγγεγενημένων
ἐγγίγνομαι
to be born in
perf part mp fem gen pl
ἐγγίγνομαι
to be born in
perf part mp masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”